Thí nghiệm định kỳ tại TBA 110kV KCN Thăng Long II - Hưng Yên

Tiêu biểu

TBA 110kV KCN Thăng Long II - Hưng Yên

Thí nghiệm định kỳ tại TBA 110kV KCN Thăng Long II - Hưng Yên.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II.
Thời gian: tháng 7 năm 2020.











Gọi điện thoại