Tổng quan về NPSC

- Tên tiếng Việt: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Tên giao dịch tiếng Anh: Northern Power Service Company.
- Tên giao dịch viết tắt: NPSC.
- Trụ sở: Số 2, khu VP1, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Số ĐT: 024.22122268 Fax: 024.37170418
- Website: www.npsc.com.vn


Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 3919/QĐ-EVN NPC ngày 17/12/2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc đổi tên Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc thành Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc. Tính đến ngày 31/12/2021, Công ty có tổng số 949 CBCNV. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có Ban Giám đốc; 04 Phòng chức năng; 01 Ban QLDA; 01 Xí nghiệp Tư vấn; 01 Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa, Thí nghiệm điện và 24 Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn 24 tỉnh phía Bắc.

       NPSC có trụ sở; có quy chế tổ chức và hoạt động; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; có con dấu, nhãn hiệu, thương hiệu. NPSC được EVNNPC giao vốn, tài sản và các nguồn lực khác, có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn được giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Với mục tiêu “Dịch vụ điện xuất sắc”, Công ty chúng tôi cam kết và luôn nỗ lực tối đa hóa lợi ích của khách hàng trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực: Tư vấn khảo sát, thiết kế; tư vấn giám sát; quản lý dự án; thí nghiệm điện; lắp đặt, sửa chữa, vận hành và kinh doanh hệ thống điện mặt trời trên mái nhà ; sửa chữa, cải tạo, phục máy biến áp đến cấp điện áp 110 kV; quản lý, chỉnh trang, ký hợp đồng cho thuê treo cáp viễn thông treo trên cột điện; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa điện sau công tơ; chế tạo và sản xuất tủ bảng điện, phụ kiện lưới điện; dịch vụ sửa chữa điện nóng lưới điện (hotline); sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi lưới điện sau sự cố; xây lắp điện đến cấp điện áp 110 kV; dịch vụ logistic, cho thuê văn phòng, kho bãi và các ngành, nghề khác phù hợp với năng lực của Công ty;

NPSC thực hiện đầy đủ và trách nhiệm các cam kết với EVNNPC và khách hàng về chất lượng các sản phẩm, dịch vụ do NPSC cung cấp; giải quyết thỏa đáng các mối quan hệ về lợi ích với khách hàng, đối tác theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức * Các chứng chỉ năng lực:
- Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định do Bộ Công Thương cấp.
- Giấy phép Hoạt động Điện lực.
- Quyết định công nhận 04 Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 do Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ KH&CN cấp. 
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Cục quản lý Hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp.

Gọi điện thoại