Năng lực nhân sự

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Nhân sự tại NPSC là thạc sỹ, kỹ sư và công nhân lành nghề đã được đào tạo bài bản về chuyên môn và có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong các lĩnh vực:

  • Thí nghiệm hiệu chỉnh
  • Tư vấn thiết kế
  • Sửa chữa máy biến áp
  • Lọc dầu máy biến áp online
  • Điện mặt trời mái nhà
  • Thi công xây lắp...

Đội ngũ nhân sự của NPSC được xét tuyển đầu vào kỹ lưỡng và liên tục được đào tạo để nâng cao trình độ, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và dự án.

STTTên đơn vịTổng sốThạc sĩKỹ sưCông nhân
1Giám đốc11
2Phó giám đốc321
3Kế toán trưởng11
4Phòng Tổ chức hành chính395259
5Phòng Kê hoạch - Kỹ thuật37532
6Phòng Tài chính - Kế toán24321
7Phòng Kinh doanh21120
8Các đơn vị trực thuộc92142575304
 Tổng số1047 59 675 313 
Gọi điện thoại