Tin Tuyển dụng

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động năm 2020
Ngày đăng: 01/09/2020 - Ngày hết hạn: 12/09/2020
         Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:
Công đoàn xí nghiệp xây lắp sửa chữa và thí nghiệm điện với các hoạt động hưởng ứng ngày gia đình việt nam (28/6) và tháng hành động vì trẻ em (01/6-30/6/2019)
Ngày đăng: 20/06/2019 - Ngày hết hạn: 20/06/2019
Thực hiện công văn số 38/CV-CĐNPSC ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về vệc “ Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019”.
Gọi điện thoại