Thực hiện chủ đề năm

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
27/04/2023988 Lượt xem
“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là chủ đề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra trong năm 2023. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, dưới sự chỉ đạo của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC), Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh (XNDVĐL Hà Tĩnh) đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực, để triển khai hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) đảm bảo đúng chủ đề năm 2023 của EVN.
Gọi điện thoại