Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An

Đã triển khai

Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV KCN WHA

Địa điểm: Đường dây và trạm biến áp 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An
Đại diện nhà thầu thi công thí nghiệm: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc 

Gọi điện thoại