Dự án bảo dưỡng hệ thống điện hạ thế và trung thế tại nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn –Thanh Hóa là một dự án trọng điểm của NPSC năm 2023. Đây là dự án đầu tiên Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) triển khai với quy mô nhân sự lớn cùng sự tham gia của nhiều Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực (XNDVĐL). Dự án thực hiện dưới dự giám sát của Chủ đầu tư nước ngoài nên môi trường làm việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và khắt khe về kỹ thuật. 

Tiêu biểu

Dự án bảo dưỡng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa


Gọi điện thoại