Dự án ĐZ và TBA 110kV Như Quỳnh – Hưng Yên

Đã triển khai

Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Như Quỳnh

Địa điểm: TBA 110kV Như Quỳnh – Hưng Yên
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Gọi điện thoại