Dự án Đường dây và TBA 110kV Thái Hưng, tỉnh Thái Bình do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư.

Đã triển khai

Thí nghiệm TBA 110kV Thái Hưng

Dự án Đường dây và TBA 110kV Thái Hưng, tỉnh Thái Bình do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, được xây dựng tuyến đường dây đi qua địa bàn các xã Thái Xuyên, Thái Hưng, Hòa An, Mỹ Lộc, Thái Đô huyện Thái Thụy chiều dài 7,132 km, dây dẫn AC-400 đấu nối từ TBA 220kV Thái Thụy cấp điên cho TBA 110kV Thái Hưng. Trạm biến áp được xây dựng nằm trên khu đất nông nghiệp thuộc xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình có diện tích là: 4.075,00m2, với quy mô 02 MBA công suất 2x40MVA
Gọi điện thoại