Lắp đặt MBA T2 TBA 110 kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình

Đang triển khai

Dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110 kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình

Địa điểm: TBA 110 kV Phúc Sơn - tỉnh Ninh Bình
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Gọi điện thoại