Tiêu biểu

Đường dây và trạm biến áp 110kV thành phố Bắc NinhĐịa chỉ:
 trạm biến áp 110kV thành phố Bắc Ninh.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Lưới điện –  Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Gọi điện thoại