Tiêu biểu

Dự án Trạm biến áp 110kV Yên Dũng


TBA 110kV Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 

Gọi điện thoại