Thi công xây dựng hệ thống điện mặt trời với công suất 709,56 kWp trên khung mái tại Go Mall Hải Phòng.

Đã triển khai

Thi công xây dựng hệ thống điện mặt trời tại Hải Phòng

Thi công xây dựng hệ thống điện mặt trời với công suất 709,56 kWp trên khung mái tại Go Mall Hải Phòng.
Gọi điện thoại