Lắp đặt pin mặt trời áp mái hệ 4,62kWp - 1 pha tại nhà cô Xuân - Phường Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội.

Đã triển khai

Lắp đặt pin mặt trời áp mái hệ 4,62kWp - 1 phaLắp đặt pin mặt trời áp mái hệ 4,62kWp - 1 pha tại nhà cô Xuân - Phường Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội.
Gọi điện thoại