Dự án lắp pin mặt trời tại TP Hà Tĩnh, công suất lắp đặt 3,96kWp

Đã triển khai

Dự án lắp pin mặt trời tại TP Hà Tĩnh, công suất lắp đặt 3,96kWp

Gọi điện thoại