Tin tức

Thơ: Nhớ lời Bác dạy năm xưa

18/05/2022 178 Lượt xem

Bác ơi mấy chục năm rồi
Bác thăm nhà máy Điện hồi ngày xưa...
Bờ Hồ ngay giữa Thủ Đô
Bây giờ là của cơ đồ Việt nam.
Công nhân ngành Điện giỏi giang
Giữ dòng điện sáng huy hoàng tương lai.
Giặc thua, giặc đã chạy dài
Ta xây đất nước ngày mai đẹp giàu.
Bao nhiêu thế hệ nối nhau
Theo lời Bác dạy trước sau một lòng.
Hôm nay, Tổ quốc non sông
Bao la điện sáng, thỏa lòng nhân dân.
Ngành Điện cán bộ, công nhân
Nhớ ghi lời Bác, muôn phần kính yêu.

                                                                            Nguyễn Thị Phương Liên - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Bình
Gọi điện thoại