Tin tức nội bộ

Xí nghiệp xây lắp sửa chữa và thí nghiệm điện chung tay hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

27/06/2022 89 Lượt xem
“Chỉ Một Trái đất - Only One Earth” gửi đi thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi tất cả mọi người hãy sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Ngày Môi trường thế giới diễn ra hằng năm vào ngày 5 tháng 6, đây là một trong những ngày lễ quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc để thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường trên toàn thế giới. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 2022, được coi là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Thực hiện văn bản số 1109/NPSC-KHKT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “ Chỉ Một Trái đất - Only One Earth”, nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Hưởng ứng ngày môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022, toàn thể CBCNV Xí nghiệp XLSC&TNĐ đã tích cực tham gia hưởng ứng với các hoạt động thiết thực như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần: sử dụng các sản phẩm dịch vụ thân thiện môi trường. Sự kiện này tập trung các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cũng như hành động của mọi người luôn tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước, khí tượng... qua đó hướng tới thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

Một số hình ảnh buổi lễ ra quân vệ sinh môi trường khu vực làm việc Xí nghiệpCông đoàn Xí nghiệp xây lắp sửa chữa và thí nghiệm điện

Gọi điện thoại