Tin tức nội bộ

Xí Nghiệp Tư vấn NPSC đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ

12/05/2022 58 Lượt xem
Trong thời gian qua, Xí Nghiệp Tư Vấn (XNTV) trực thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc (NPSC) đã được cấp trên tín nhiệm giao thực hiện công tác tư vấn thiết kê nhiều các dự án. Với đội ngũ lao động trẻ cùng tinh thần nhiệt huyết, năng nổ XNTV đã hoàn thành tốt những công việc được giao, tuy nhiên trong một vài trường hợp vẫn xảy ra những lỗi do kinh nghiệm chưa nhiều cũng như kiến thức chuyên môn chưa vững vàng. Để giải quyết những vấn đề nêu trên, cũng như củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn cho các CBCNV, đặc biệt là những CBCNV trẻ, Xí nghiệp Tư Vấn đã thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo chuyên môn nội bộ.

Để khởi động chương trình đào tạo, Xí nghiệp Tư Vấn đã tổ chức buổi đào tạo với chuyên đề “Danh mục các thỏa thuận cần thực hiện trong công tác thiết kế đường dây và trạm biến áp”. Nội dung buổi đào tạo được chia thành hai phần chính: Phần 1 các CBCNV được nghe cán bộ thiết kế có kinh nghiệm thực hiện thuyết trình phần lý thuyết và phần 2 thực hiện thảo luận nhóm để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thỏa thuận thiết kế từ đó giúp cho các cán bộ mới nắm rõ hơn về phần công việc này. 
 
Chuyên viên thiết kế TBA của XNTV thực hiện bài trình bày chuyền đề: “Quy trình triển khai công tác thiết kế TBA”

Ngày 20/4/2022; tổ điện 1 và tổ điện 2 thuộc phòng thiết kế, Xí Nghiệp Tư Vấn đã thực hiện thuyết trình về chuyên đề: “ Quy trình triển khai công tác thiết kế TBA”. Nội dung của buổi đào tạo xoay quanh các vấn đề sau: Các bước chính để triển khai thiết kế một dự án Trạm biến áp từ khi có quyết định giao danh mục đầu tư cho đến khi dự án kết thúc; Các công việc cụ thể cần phải thực hiện trong các bước; Các sai sót, nhầm lẫn khi thực hiện thiết kế một dự án trạm biến áp.

Để tiếp tục hoàn thiện và trau dồi thêm kiến thức về công tác thiết kế trạm biến áp, Xí nghiệp tư vấn tiếp tục thực hiện buổi đào tạo chuyên sâu hơn vào ngày 26/4/2022; tổ điện 2 thuộc phòng thiết kế được giao thực hiện chủ trì buổi đào tạo về chuyên đề: “ Các văn bản pháp lý sử dụng trong thiết kế TBA – Phần điện”. Nội dung xuyên suốt buổi đào tạo tập trung vào việc nêu ra và nhấn mạnh các văn bản pháp lý hiện nay Phòng thiết kế đang áp dụng để thực hiện thiết kế một dự án trạm biến áp
 
Chuyên viên thiết kế TBA của tổ điện 2 thực hiện bài trình bày chuyền đề: “Các văn bản pháp lý sử dụng trong thiết kế TBA – Phần điện”

Trong buổi thảo luận, bên cạnh thông tin đến người tham gia những văn bản pháp lý cần thiết cho việc thực hiện thiết kế trạm biến áp, người thuyết trình còn nhấn mạnh vào các văn bản pháp lý quan trong đang được áp dụng trực tiếp vào hồ sơ thiết kế của xí nghiệp tư vấn.

 
Chuyên viên tổ điện 2 phòng thiết kế đang trình bày các văn bản pháp lý liên quan đến việc thiết kế phần camera trong trạm biện áp

Các CBCNV tham gia cũng rất sôi nổi đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung của chuyên đề. Việc giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi không chỉ giúp các CBCNV của xí nghiệp tư vấn hiểu hơn về công tác thiết kế phần TBA mà còn giúp chính người trình bày chuyên đề của tổ điện 2 nhận ra những thiếu xót cần hoàn thiện của bản thân trông công tác chuyên môn.

Ngoài ra, tại các buổi đào tạo, bên cạnh việc trình bày của những CBCNV có kinh nghiệm thì những cán bộ trẻ cũng được lên trình bày những hiểu biết của mình về lĩnh vực liên quan nhằm mục đích hoàn thiện hơn kĩ năng thuyết trình của bản thân, từ đó thực hiện tốt hơn trong các công tác ngoại nghiệp.
 
CBCNV trẻ của tổ điện 1 trình bày trong một buổi đào tạo của XNTV

Trong tháng 4 năm 2022 vừa qua, việc tổ chức các buổi đào tạo nội bộ theo hình thức chuyên đề đã phần nào đem lại hiệu quả tích cực trong công việc của Xí nghiệp Tư vấn. Định hướng của Xí nghiệp tư vấn trong thời gian tiếp theo là sẽ củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ CBCVN bằng nhiều buổi đào tạo chuyên sâu về tất cả các lĩnh vực trong công tác tư vấn thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật, công nghệ. Cùng chung tay hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của XNTV nói riêng và NPSC nói chung.

Xí nghiệp Tư vấn - NPSC

Gọi điện thoại