Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 và tổng kết công tác SXKD năm 2021 - triển khai nhiệm vụ năm 2022

17/01/2022 587 Lượt xem
Ngày 10/01/2022, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Yên Bái (XNDVĐL Yên Bái) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết công tác SXKD năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Từ Lê Hiếu - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và các cán bộ chuyên viên các phòng chức năng của Công ty cùng toàn thể 20 CBCNV Xí nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Xí nghiệp trình bày báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2022. Báo cáo đã đánh giá tổng kết những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên các lĩnh vực như: Thí nghiệm điện, tư vấn thiết kế, SCL, xây lắp điện. 

Hội nghị đã được các cá nhân đại điện cho các đơn vị trực thuộc Xí nghiệp tham luận ý kiến đóng góp về công tác xây lắp, SCL, công tác thí nghiệm, công tác tư vấn thiết kế, công tác Tài chính kế toán, đặc biệt Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của ông Từ Lê Hiếu - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc nhằm khắc phục các tồn tại chưa làm được trong năm 2021 và đưa ra các giải pháp thực hiện năm 2022 đồng thời biểu dương ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV Xí nghiệp đã hoàn thành xuất sắc các loại hình dịch vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, cũng như đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp hãy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó khăn để tiếp tục thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2022. 

Thay mặt Xí nghiệp, ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Xí nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, hứa quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc giao trong năm 2022 với tinh thần đoàn kết, vượt khó khăn của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Xí nghiệp.

 
Ông Từ Lê Hiếu – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị người lao động XNDVĐL Yên Bái năm 2022 

 Ông Từ Lê Hiếu – Phó Giám đốc Công ty trao quà và chúc mừng những thành tích đã đạt được của XNDVĐL Yên Bái trong năm 2021

Hội nghị cũng đã thông qua nghị quyết, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành suất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, đó là: Tiếp tục xây dựng Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Yên Bái ngày một lớn mạnh, nâng cao năng lực; nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho CBCNV trong đơn vị; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được Công ty giao đảm bảo tiến độ và chất lượng; xây dựng và thực hiện văn hóa an toàn lao động, kỷ luật lao động; thực hiện tốt công tác 5S, thực thi văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

                            Kiều Thị Tuyến - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Yên Bái

Gọi điện thoại