Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Phúc phối hợp cùng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thực hiện thí nghiệm định kỳ năm 2022

30/11/2021 48 Lượt xem
Vào tháng mười hàng năm, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Phúc (XNDVĐL Vĩnh Phúc) bắt đầu phối hợp với 08 Điện lực huyện, thành phố của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) cùng nhau khảo sát lập Phương án tổ chức thi công – Biện pháp an toàn để chuẩn bị cho công tác thí nghiệm định kỳ 2022. Với số lượng 690 trạm biến áp, 148 thiết bị điệm gồm: LBS, máy cắt Recloser, tụ bù trung thế cần thí nghiệm định kỳ cho năm 2022 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, tăng 6,8% so với năm 2021. Mục tiêu đặt ra phải hoàn thành thí nghiệm định kỳ trước ngày 31/03/2022 nhằm phát hiện các tồn tại, khiếm khuyết của thiết bị điện và kịp thời khắc phục, đảm bảo cũng cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc trước mùa nắng nóng năm 2022. Những ngày đầu tháng 11/2021, XNDVĐL Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng PC Vĩnh Phúc hiện thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện theo lịch cắt điện kết hợp. Sau gần một tháng thực hiện, Xí nghiệp đã thí nghiệm được 56 trạm biến áp và thiết bị điện, đạt 07% theo kế hoạch được giao.

Với lực lượng mỏng, gồm 09 công nhân vừa làm công việc thí nghiệm điện vừa sửa chữa máy biến áp nên việc lập kế hoạch phải được thực một cách cụ thể, chi tiết và luôn được bám sát với lịch cắt điện kết hợp của PC Vĩnh Phúc. Để hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch đã thống nhất giữa các bên rất cần sự cố gắng, tinh thần làm việc hăng say làm việc và lỗ lực của Đội thí nghiệm, sửa chữa và xây lắp nói riêng cũng như toàn thể CBCNV XNDVĐL Vĩnh Phúc nói chung, nhất là trong thời gian tới.

              
Thí nghiệm Recloser 

Kết hợp lịch cắt điện của các dự án SCL, ĐTXD của PC Vĩnh Phúc, XNDVĐL Vĩnh Phúc đã bố trí toàn bộ nhân lực tham gia thí nghiệm định kỳ kết. Có những thời điểm cắt điện với diện rộng nên khối lượng thí nghiệm định kỳ trên lưới tăng cao; vì thế Ban Giám Đốc Xí nghiệp đã đề xuất xin điều động bổ sung thêm nhân lực từ các Xí nghiệp lân cận nhằm đáp ứng tiến độ của PC Vĩnh Phúc đề ra. Tuy nhiên, công tác an toàn phải được đặt lên hàng đầu, “an toàn để làm việc, làm việc phải an toàn”.
  
Thiều Chí Chính - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Phúc

Gọi điện thoại