Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang triển khai bàn giao mặt bằng tuyến công trình “ Xây dựng xuất tuyến 35kV lộ 378 Thọ Xuân ” tại tỉnh Thanh Hóa

29/11/2022 147 Lượt xem
Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và mặt bằng tuyến của dự án “ Xây dựng xuất tuyến 35kV lộ 378 Thọ Xuân ” đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để thực hiện việc kiểm tra mặt bằng tuyến theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác Tư vấn thiết kế. Vừa qua, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang là đơn vị tư vấn thiết kế kết hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng UBND huyện Thường Xuân, UBND huyện Thọ Xuân và Đơn vị xây lắp, Đơn vị Giám sát đã thực hiện tiến hành xuống hiện trường xây dựng để bàn giao mặt bằng xây dựng đường điện. 

 
Các đơn vị cùng nhau tham gia công tác bàn giao tuyến

Để nhằm đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu thực hiện công việc Tư vấn thiết kế công trình, ngay khi có văn bản chỉ đạo, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang đã họp và triển khai công việc cho Đội tư vấn thiết kế lên kế hoạch và chủ động làm việc với Công Ty Điện Lực Thanh Hóa cùng nhau chốt lịch cụ thể để tiến hành bàn giao thực hiện nhận mặt bằng tuyến xây dựng, sau khi thống nhất được mặt bằng thì đơn vị sẽ cho bắt tay ngay vào thực hiện hạng mục công việc để sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Sau một ngày làm việc vất vả Đội tư vấn thiết kế Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang cùng với Công ty Điện lực Thanh Hóa và UBND huyện Thường Xuân, UBND huyện Thọ Xuân cùng với Đơn vị xây lắp, Đơn vị Giám sát đã thực hiện bàn giao tuyến xong và cùng nhau ký kết tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình theo phân cấp, và cam kết thực hiện công việc theo đúng thời gian tiến độ và kế hoạch đề ra./.    
      
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang

Gọi điện thoại