Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang thực hiện chuyển đổi số trong công tác Văn thư lưu trữ

29/11/2021 168 Lượt xem
Hưởng ứng cuộc thi Chuyển đổi số (CĐS) trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) “Tham gia các cuộc thi về chuyển đổi số do EVNNPC tổ chức”, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang (XNDVĐL Tuyên Quang) đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ công nhân viên (CBCNV) cùng hưởng ứng tham gia cuộc thi để lan tỏa thông điệp, nhận thức, nội dung và nhiệm vụ công tác chuyển đổi số của Tổng công ty.
 
         Ảnh tư liệu lãnh đạo triển khai tuyên truyền trong công tác chuyển đổi số 

Từ khi thành lập đến nay, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang đã quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong kinh doanh, trong đó đã khai thác triệt để hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử (E-Office). Đây được coi là một điểm sáng trong công tác chuyển đổi số nhằm cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị và nâng cao công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước triển khai văn phòng điện tử (E-Office) từ gần 20 năm trước đây. XNDVĐL Tuyên Quang đã kế thừa và phát huy những thành tích đó, đến nay toàn thể CBCNV trong đơn vị đã sử dụng hệ thống (E-Office) để giải quyết công việc, lập Hồ sơ công việc và triển khai ký số các văn bản điện tử trong Công ty với kết quả hiện tại là hầu hết văn bản lưu hành qua hình thức điện tử, đối với Lãnh đạo có thể dễ dàng quản lý công việc một cách dễ dàng, minh bạch..., đồng thời người lao động sẽ rất tiện lợi trong tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc đang xử lý, nắm bắt nhanh các công việc của lãnh đạo giao. Sau khi triển khai hệ thống văn phòng điện tử (E-Office), tỷ lệ báo cáo văn bản giấy của đơn vị đã giảm đi đáng kể, đem lại hiệu quả cao trong công việc và chứng minh được những tính năng ưu việt của một Văn phòng không giấy tờ.
 
Ảnh tư liệu cùng nhau hướng dẫn phần mềm

Theo kế hoạch chuyển đổi số của EVNNPC; đơn vị dần thực hiện số hóa các hồ sơ, triển khai thống nhất hệ thống Văn phòng điện tử (E-Ofice); ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác SXKD. Xí nghiệp đã tuyên truyền sâu rộng về nhận thức chuyển đổi số đang chuyển biến mạnh mẽ đến từng CBCNV. XNDVĐL Tuyên Quang quyết tâm thực hiện để tạo ra những chuyển biến tích cực, nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.

Việc áp dụng hệ thống Văn phòng điện tử (E-Office) đã dần thay đổi được tư duy và tạo thói quen làm việc chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc, tiết kiệm chi phí và góp phần hoàn thành chủ đề “Chuyển đổi số trong EVNNPC”.     
                                  
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang


Gọi điện thoại