Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang duy trì thực hiện công tác giao ban an toàn tuần

28/07/2021 619 Lượt xem
Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động (VSLĐ) và duy trì thực hiện thường xuyên công tác giao ban an toàn tuần, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang (XNDVĐL TQ) trước kia cũng như bây giờ việc triển khai giao ban an toàn hàng tuần luôn được đặt lên hàng đầu và được duy trì thường xuyên, liên tục.
 
  Tư liệu, hình ảnh giao ban tuần

Công tác giao ban an toàn tuần tại Xí nghiệp thường được tổ chức vào buổi sáng đầu tuần làm việc, các thành phần tham gia giao ban an toàn tuần thường là do lãnh đạo đơn vị chủ trì hoặc do cấp phó của người đứng đầu ủy quyền chủ trì, các thành phần dự họp là cán bộ An toàn chuyên trách các đội trưởng, hoặc đội phó và các chức danh An toàn vệ sinh viên.

Qua công tác giao ban an toàn tuần nhằm kiểm điểm, đánh giá các công việc đã thực hiện trong tuần và phân định trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát an toàn đối với các phương án tổ chức thi công, công việc của tuần tiếp theo đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc, kiểm điểm đánh giá được các công việc đã thực hiện trong tuần theo lịch làm việc trên lưới điện, kiểm tra, kiểm soát đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho từng công việc của tuần tiếp theo. 

Sau đó phân công trách nhiệm thực hiện cho các đội và các chức danh như người Chỉ huy trực tiếp, người kiểm tra kiểm soát phiếu lệnh…, người giám sát an toàn và giám sát của lãnh đạo, qua công tác giao ban an toàn tuần các đội trưởng và các thành phần tham gia về phổ biến lại cho CBCNV trong đội mình nắm biết thực hiện, đảm bảo an toàn để thực hiện trong tuần tiếp theo. 
                                                                          Tư liệu, hình ảnh phổ biến tại đội sản xuất

Đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất phải được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định thành quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp, đặc biệt với ngành điện là ngành đặc thù, có môi trường làm việc khắc nghiệt thì vấn đề an toàn càng phải được đặt lên để quan tâm hàng đầu và nhận sự quan tâm đặc biệt của các cấp quản lý. Yếu tố quyết định để đảm bảo an toàn lao động là ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động theo quy trình an toàn của mỗi người công nhân, bên cạnh đó cũng cần đến công tác tuyên truyền giáo dục và tự giám sát của các tổ đội.

Công tác giao ban an toàn tuần được duy trì thường xuyên nhằm tăng cường nhận thức về chuyên môn kỹ thuật về quy định an toàn lao động và kỷ luật lao động nhằm chủ động thực hiện công việc được giao, luôn có ý thức để vừa lao động có hiệu quả, vừa an toàn cho mình cũng là góp phần đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất của đơn vị cũng như vì mục tiên của Công ty Điện lực miền Bắc và của tổng Công ty, Tập đoàn đề ra./. 

                                                   Nguyễn Hữu Dũng - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang

Gọi điện thoại