Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La - NPSC hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề “Chỉ một Trái đất - Only one earth”

17/06/2022 156 Lượt xem
Thực hiện văn bản số 1109/NPSC-KTAT ngày 09/6/2022 của Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hàng động vì môi trường năm 2022. 

Ngày 17/6/2022, tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La toàn bộ cán bộ công nhân viên - Người lao động trong đơn vị, đã tham gia các hoạt động Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6 với chủ đề "Chỉ một trái đất - Only One Earth".

Phát động sự kiện này, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp kêu gọi các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và toàn thể người lao động tuỳ điều kiện, lĩnh vực công tác tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học bằng những hành động, việc làm cụ thể như: tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên, bạn bè, người thân, khu dân cư - xóm phố giữ gìn vệ sinh môi trường chung, tham gia trồng cây xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh,…vì sự tươi đẹp của chính cuộc sống chúng ta.

 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, đơn vị tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.
   


CBCNV Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới  
 
Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Mỗi phòng/tổ/đội, cán bộ, đảng viên, công nhân viên - Người lao động trong đơn vị, cần tập trung tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như: Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường. Xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường. Đồng thời tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Ưu tiên vận dụng nền tảng công nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như  trang tin điện tử NPSC, mạng xã hội, fanpage…

Thông qua sự kiện này, một lần nữa, tất cả chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời kêu cứu từ Trái Đất - Hành tinh mà chúng ta đang sống và hãy chung tay ngay từ bây giờ bằng những hành động nhỏ của mình như hạn chế rác thải nhựa, không vứt rác bừa bải, hãy phân loại rác và tái chế, tái sử dụng chúng để góp phần cứu lấy hành tinh Trái Đất - Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta vì chúng ta chỉ có một Trái Đất.

Dương Dũng - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La

Gọi điện thoại