Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh tổ chức kế hoạch huấn luyện, sát hạch AT-VSLĐ năm 2024.

29/02/2024 124 Lượt xem
Trong 02 ngày 28 và 29/02/2024, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh phối hợp với phòng An toàn PC Quảng Ninh tổ chức buổi trao đổi, học tập, huấn luyện trèo cao trong công tác An toàn vệ sinh lao động. Tại buổi học tập, huấn luyện có đầy đủ các đồng chí CBCNV trong Xí nghiệp tham dự. 

Đồng hành cùng sự phát triển của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu của Công ty đề ra. Với slogan “luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc”. Xác định công tác an toàn vệ sinh lao động là trên hết trong đó việc chú trọng công tác bồi huấn, huấn luyện trèo cao, huấn luyện kỹ năng thực hiện công việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị. Đánh giá chất lượng thử nghiệm được chính xác nhất.
  
             

Hình ảnh huấn luyện trèo cao tại sân tập

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác ATLĐ tại hiện trường để giám sát, nhắc nhở, động viên nhóm công tác thực hiện ngoài hiện trường trên lưới điện. Lập lịch kế hoạch làm việc theo tháng, Tuần để hạn chế các công việc bổ sung để đề ra các biện pháp an toàn cho phù hợp với từng loại hình công việc.

Kết thúc buổi trao đổi, học tập, huấn luyện, sát hạch rút kinh nghiệm, ông Nguyễn Xuân Hóa - Phó Giám đốc Xí nghiệp biểu dương tinh thần làm việc của CBCNV mặc dù khối lượng công việc nhiều, thời tiết có diễn biến phức tạp nhưng CBCNV vẫn cố gắng đoàn kết thực hiện công việc được giao và thời gian rảnh là ôn luyện quy trình để đạt kết quả cao. 
                                                                                                         
 Nguyễn Văn Hải - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh

Gọi điện thoại