Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh duy trì và nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại chỗ

24/11/2022 74 Lượt xem
Vì mục đích phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công việc nhất là trong công tác thí nghiệm. Trong năm 2022, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh luôn chú trọng công tác đào tạo, nhất là đào tạo nâng cao cho các công nhân lành nghề, qua đó đã không ngừng cải tiến phương pháp đào tạo và áp dụng mạnh mẽ CNTT trong công việc. 

Ngày 21/11/2022, ông Nguyễn Xuân Hóa – Phó Giám đốc Xí nghiệp đã trực tiếp bồi huấn cho toàn bộ công nhân của Đội thí nghiệm và sửa chữa phần mảng liên quan đến công tác thí nghiệm CBM. 

Trong năm 2022, kế hoạch thực hiện CBM của Công ty Điện lực Quảng Ninh cụ thể là: Trạm biến áp phân phối 722 trạm; cáp lực là 401 sợi; tủ RMU trung áp 43 tủ; máy cắt Recloser 13 máy; dao cắt phụ tải là 15 bộ. (tổng là 1194 thiết bị). Tính đến thời điểm hiện tại Xí nghiệp đã thực hiện được khối lượng thiết bị CBM cấp độ 2 như sau: Trạm biến áp phân phối là 706 trạm; cáp lực là 341 sợi; tủ RMU trung áp 98 tủ; máy cắt Recloser 16 máy; dao cắt phụ tải là 04 bộ. (đạt 97,6%)

Người công nhân thí nghiệm cần nắm vững các bước cơ bản khi thực hiện CBM cấp độ 2, 3 tuân thủ các qui định của EVN và EVNNPC về trình tự thực hiện và đánh giá kết quả thí nghiệm phản ánh thực chất của vật tư, thiết bị đang vận hành.

Qua buổi đào tạo này, các công nhân đã hiểu sâu hơn về thực hiện CBM lưới điện, qua đó sẽ giúp cho những người thực hiện thêm tự tin và thêm những kinh nghiệm quý giá trong thực hiện công việc thí nghiệm nói chung và thí nghiệm CBM nói riêng.

Việc chú trọng duy trì công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ sẽ giúp đơn vị có một lực lượng lao động chất lượng, năng suất lao động được tăng lên khi đó hiệu quả trong SXKD sẽ được cải thiện một cách rõ rệt.
 
Ông Nguyễn Xuân Hóa – Phó Giám đốc Xí nghiệp hướng dẫn cho từng nhómNguyễn Văn Hải - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh

Gọi điện thoại