Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh chú trọng nâng cao công tác ATVSLĐ

14/09/2022 135 Lượt xem
Ngày 12/9/2022, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh đã tổ chức buổi trao đổi, học tập, huấn luyện, rút kinh nghiệm trong công tác An toàn vệ sinh lao động. Tại buổi học tập, rút kinh nghiệm có đầy đủ các đồng chí CBCNV trong Xí nghiệp tham dự. 

Đồng hành cùng sự phát triển của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu của Công ty đề ra. Xác định công tác an toàn vệ sinh lao động là trên hết trong đó:
Một là: Chú trọng công tác bồi huấn, huấn luyện kỹ năng thực hiện công việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị. Đánh giá chất lượng thử nghiệm được chính xác nhất.
Hai là: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác ATLĐ tại hiện trường để giám sát, nhắc nhở, động viên nhóm công tác thực hiện ngoài hiện trường trên lưới điện.
Ba là: Lập lịch kế hoạch làm việc theo tháng, Tuần để hạn chế các công việc bổ sung để đề ra các biện pháp an toàn cho phù hợp với từng loại hình công việc. 

Ngay từ quý IV hàng năm, Xí nghiệp đã phối hợp với các Điện lực (trực thuộc PC Quảng Ninh) lên kế hoạch thực hiện khối lượng công việc của năm tiếp theo để đánh giá nhìn nhận các khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đưa ra những đánh giá rủi ro, nhận diện các mối nguy theo từng khu vực của Điện lực quản lý. Thực hiện lên kế hoạch đi khảo sát, lập biên bản hiện trường để lập Phương án tổ chức thi công và các biện pháp an toàn.

Kết thúc buổi học tập, trao đổi rút kinh nghiệm. Đồng chí Nguyễn Xuân Hóa Phó - Giám đốc Xí nghiệp biểu dương tinh thần làm việc của CBCNV mặc dù khối lượng công việc nhiều, thời tiết có diễn biến phức tạp nhưng CBCNV vẫn cố gắng đoàn kết thực hiện các công việc được giao với phương châm. 
                  
                  Một vài hình ảnh tại buổi học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm

             
Đồng chí PGĐ – Nguyễn Xuân Hóa chủ trì buổi học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm

                                                    

Hiện trường nhóm công tác thực hiện công việc kiểm tra MC Recloser CT7, Máy biến áp - Huyện Cô Tô


                                              Nguyễn Văn Hải  - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh


Gọi điện thoại