Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lào Cai tổ chức công tác SXKD năm 2021 triển khai nhiệm năm 2022 và Hội nghị người lao động

17/01/2022 143 Lượt xem
Ngày 11/01/2022 Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lào Cai (XNDVĐL Lào Cai)  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 -  Hội nghị người lao động. Tới dự chỉ đạo hội nghị có ông Từ Lê Hiếu - Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Công ty.

  
Các đại biểu tham dự hội nghị  

Năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó, thách thức với tinh thần đoàn kết, tập thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp đã nỗ lực biến thách thức thành cơ hội đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hoàn thành xuất sắc  các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc giao cho.

                          Tổng hợp báo cáo tại hội nghị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm 2021:
- Về doanh thu đạt: 17.570 triệu đồng, tăng 11,81% so với năm 2020 
- Các công trình thực hiện trong ngành đạt 100,5%, tăng 0,5% so với năm 2020
- Các công trình thực hiện ngoài ngành đạt 107,6%, tăng 7,6% so với năm 2020
- Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng. Trong năm 2021 Xí nghiệp đã thực hiện tốt công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, về tiến độ đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.
- Xí nghiệp đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm ngoài ngành, khách hàng truyền thống ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
   
Công tác An toàn và BHLĐ, kỹ thuật: trong năm 2021 đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động. Tất cả các công việc trên lưới có cắt điện hay không cắt điện đều thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nội dung trong các PCT, LCT số lượng, chất lượng ảnh chụp trước khi chụp gửi ảnh lên phần mềm quản lý ATLĐ.  

Công tác 5S tại đơn vị luôn được duy trì thường xuyên đảm bảo tiêu chí “ Sàng lọc – Sắp xếp – Sẵn sàng – Săn sóc – Sạch sẽ” các phòng làm việc và xung quanh trụ sở đảm bảo môi trường làm việc xanh - sạch- đẹp.

Ông Từ Lê Hiếu – Phó Giám đốc công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị ông Từ Lê Hiếu - Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã chúc mừng và biểu dương toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Xí nghiệp đã vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ được giao đóng góp vào thành tích chung của NPSC. Trong năm tới phát huy những thế mạnh đã đạt được, tích cực tìm kiếm việc làm, tiếp tục đạo tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cho khách hàng, quan hệ tốt với các khách hàng nhất là khách hàng truyền thống. 
 
Ông Từ Lê Hiếu - Phó Giám đốc công ty tặng quà và chúc tết xí nghiệp

 Tại hội nghị đã triển khai phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 do Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn Xí nghiệp phát động, quyết tâm xây dựng hình ảnh người công nhân Dịch vụ điện lực với phong cách năng động sáng tạo, nhiệt tình, củng cố niềm tin đối với khách hàng, phấn đấu đạt danh hiệu dịch vụ điện lực xuất sắc. đồng thời thực hiện theo chủ đề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Hội nghị kết thúc với tinh thần nhất trí cao thông qua nghị quyết Hội nghị người lao động, tập thể cán bộ công nhân trong toàn xí nghiệp quyết tâm đoàn kết  sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, kế hoạch mà hội nghị đã đề ra.

Đặng Thị Lan – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lào Cai

Gọi điện thoại