Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lai Châu thực hiện thí nghiệm tạo doanh thu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024

13/05/2024 37 Lượt xem
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lai Châu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty giao. Với địa bàn miền núi đi lại khó khăn, các công trình ngoài ngành ít, cạnh tranh cao, để đạt được chỉ tiêu của Công ty giao là cả một vấn đề nan giải. Ngay từ những tháng đầu năm, Ban giám đốc Xí nghiệp đã họp bàn phương hướng, tìm biện pháp khắc phục.

Ban giám đốc Xí nghiệp xét thấy thị trường thí nghiệm định kì các Nnà máy thủy điện thuộc tỉnh Lai Châu là một tiềm năng là nguồn thu nhập dồi dào trong tương lai. Chính vì vậy, Xí nghiệp đã lên kế hoạch xây dựng các mối quan hệ từng bước xâm nhập thị trường.

Theo đó, Ban giám đốc và các phòng, đội đã nỗ lực liên hệ với nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường 1A kí hợp đồng thí nghiệm định kỳ tạo doanh thu cho đơn vị  

 
   Đội thí nghiệm đang thực hiện phổ biến các biện pháp an toàn trước khi thí nghiệm định kỳ cho nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường 1A


   Đội thí nghiệm thực hiện thí nghiệm định kỳ cho nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường 1A

Bên cạnh các chỉ tiêu, kế hoạch mà Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lai Châu đã thực hiện được trong 4 tháng đầu năm 2024 thì vẫn còn tồn tại, khó khăn cần sự hỗ trợ và đưa ra các biện pháp từ NPSC để đơn vị hoàn thành tốt các kế hoạch đã đặt ra trong 2024.


Đội thí nghiệm thực hiện thí nghiệm Máy cắt sau lắp đặt

Với sự cố gắng nỗ lực của CBCNV trong toàn Xí nghiệp cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, khích lệ động viên kịp thời của ban lãnh đạo, CBCNV của Xí nghiệp quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện văn hóa an toàn lao động góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

                                                                                         Nguyễn Quốc Dân - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lai Châu 
Gọi điện thoại