Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên triển khai xong công tác thí nghiệm dụng cụ an toàn Hotline 6 tháng cuối năm 2022

23/09/2022 100 Lượt xem
Song song với việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng ngoài, XNDVĐL Hưng Yên luôn chú trọng công tác thí nghiệm tự tìm kiếm nội bộ với mục tiêu tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong ngành, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc giao cho Xí nghiệp.

Thử nghiệm, kiểm định định kỳ dụng cụ thi công Hotline là một trong những yêu cầu nghiêm ngặt về việc sử dụng và bảo quản dụng cụ phục vụ công tác thi công, sửa chữa, bảo trì trên lưới điện đang mang điện (Hotline) tại cấp điện áp 22kV để đảm bảo việc quản lý, sử dụng và bảo quản dụng cụ thi công Hotline thực hiện đúng yêu cầu của nhà sản xuất, phù hợp với đặc tính kỹ thuật của từng loại dụng cụ, đảm bảo an toàn cho người lao động, độ bền của vật tư dụng cụ.

Ngày 20/09/2022, XNDVĐL Hưng Yên đã thực hiện thí nghiệm xong 02 hợp đồng về thí nghiệm dụng cụ an toàn Hotline 6 tháng cuối năm 2022 ký kết với Công ty Điện lực Hưng Yên.

Một số hình ảnh tại hiện trường:


Thử nghiệm AC xoay chiều tăng cao 


Thí nghiệm cách điện thùng gầu


Thí nghiệm đo cách điện thảm

XNDVĐL Hưng Yên luôn định hướng công tác thí nghiệm dụng cụ an toàn Hotline cũng như công tác thí nghiệm dụng cụ an toàn, vật tư thiết bị khác cho Công ty Điện lực Hưng Yên có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ hợp tác và hỗ trợ giữa 2 đơn vị, đồng thời khẳng định năng lực cũng như chất lượng thí nghiệm với các đơn vị cạnh tranh trên địa bàn.

 Nguyễn Thị Ngọc Lan - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên

Gọi điện thoại