Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên triển khai đánh giá phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong công tác thí nghiệm

10/09/2021 486 Lượt xem
Thử nghiệm thành thạo là một trong những công cụ quan trọng đối với các tổ chức công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng để đánh giá năng lực kỹ thuật các phòng thí nghiệm, đồng thời giúp các phòng thí nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng cũng như chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm.

Thử nghiệm thành thạo ngày càng được sử dụng rộng rãi. Một số mục đích của thử nghiệm thành thạo có thể thấy như: Đánh giá việc thực hiện các phép thử/phép đo cụ thể của các phòng thí nghiệm và giám sát năng lực của phòng thí nghiệm; nhận biết các vấn đề trong các phòng thí nghiệm và các hành động khắc phục/cải tiến; thiết lập tính hiệu lực và khả năng so sánh của các phương pháp thử hay phương pháp đo. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 giúp các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn chứng minh năng lực với khách hàng và cơ quan quản lý về năng lực vận hành, quản lý để đưa ra kết quả thử nghiệm chính xác nhất. Tiêu chuẩn này cũng là nền tảng để đơn vị công nhận năng lực phòng thử nghiệm, thí nghiệm và hiệu chuẩn sử dụng để đánh giá công nhận.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Từ ngày 08 đến ngày 10/09/2021 tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên (XNDVĐL Hưng Yên) văn phòng đánh giá (BOA) triển khai đánh giá phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Toàn cảnh buổi đánh giá các phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Tại hiện trường các thành viên của Phòng thí nghiệm Xí nghiệp đã trao đổi và thực hiện cho từng phép thử nghiệm đã thực hiện tốt các nội dung, xác định những nội dung chưa hoàn thiện cần đổi mới trong hoạt động kỹ thuật, hệ thống chất lượng để cải tiến nhằm không ngừng nâng cao năng lực thử nghiệm của phép thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công ty giao. Theo kế hoạch đã đăng ký với Công ty, Xí nghiệp sẽ thực hiện 55 phép thử tại hiện trường. 

Đại diện cho XNDVĐL Hưng Yên, đồng chí Bùi Danh Nghĩa – Phó Giám đốc Xí nghiệp phụ trách công tác thí nghiệm khẳng định: Một phòng thí nghiệm muốn tồn tại và phát triển trong tương lai, thì việc được công nhận phòng thí nghiệm đó phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 là một yêu cầu bắt buộc. Kết quả thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS góp phần giảm thiểu các hàng rào kĩ thuật trong thương mại; tránh việc thử nghiệm/chứng nhận lặp lại nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. 

Từ đó, Xí nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải tiến nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả quản lý của hệ thống; chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật và các thử nghiệm viên trên cơ sở chú trọng tiếp cận các kỹ thuật mới góp phần khẳng định thương hiệu Phòng thí nghiệm VILAS của XNDVĐL Hưng Yên nói riêng và của toàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc nói chung.

Một số hình ảnh và Video ghi nhận tại hiện trường đánh giá phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của XNDVĐL Hưng Yên


Nguyễn Văn Tình – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên.

Gọi điện thoại