Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hòa Bình phối hợp diễn tập An toàn – PCTT&TKCN - Xử lý sự cố – An toàn CNTT năm 2022

10/05/2022 33 Lượt xem
Thực hiện theo Chương trình số 860/CTr-PCHB ngày 27/04/2022 của Công ty Điện lực Hòa Bình, Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Hòa Bình đã tham gia phối hợp tổ chức diễn tập An toàn - PCTT&TKCN - Xử lý sự cố - An toàn CNTT năm 2022 cùng với các đơn vị thuộc PC Hòa Bình (PC HB).

Ngày 05/05/2022, CBCNV thuộc đội Thí nghiệm điện Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hòa Bình đã tham gia diễn tập được tổ chức tại Điện lực Kim Bôi – PCHB nhằm nâng cao khả năng xử lý nhanh các dạng sự cố lưới điện, thiết bị điện, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất các hậu quả, thiệt hại do sự cố gây ra và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới điện, rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp.

 
 Khai mạc Buổi diễn tập


CBCNV XNDVĐL Hòa Bình tham gia diễn tập

Công nhân XNDVĐL Hòa Bình tham gia diễn tập với 01 nhóm công tác, thực hiện công việc sửa chữa rỉ dầu nấc phân áp MBA và thí nghiệm TBA phân phối theo điều kiện vận hành CBM.

Ngay sau khi phát lệnh diễn tập, cùng với các đơn vị tham gia, XNDVĐL Hòa Bình đã khẩn trương thực hiện công việc theo đúng phương án đã được phê duyệt: giao nhiệm vụ cho các cá nhân trong nhóm công tác, thực hiện theo phiếu công tác của đơn vị quản lý vận hành và phổ biến nội dung công việc, biện pháp an toàn cho các nhóm công tác. Trong suốt quá trình thực hiện công việc, đơn vị quản lý vận hành thực hiện giám sát chặt chẽ các hạng mục xí nghiệp thực hiện.

 
Nhóm công tác thực hiện thí nghiệm TBA phân phối theo điều kiện vận hành CBM.

Đến 14h00 cùng ngày, nhóm công tác đã thực hiện xong công việc, khóa phiếu công tác đúng thời gian và tiến độ. Cuộc diễn tập được triển khai đúng phương án đề ra, các công nhân tham gia rất nghiêm túc, đảm bảo chất lượng công việc và an toàn tuyệt đối.
Kết thúc diễn tập tổ chức họp, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục trong công tác xử lý sự cố trong quá trình vận hành lưới điện.

Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Hòa Bình

Gọi điện thoại