Tin tức nội bộ

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

24/01/2021 285 Lượt xem
Thực hiện văn bản số 86/NPSC-TCNS ngày 11/01/2020 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD và Hội nghị người lao động.

Ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Từ Lê Hiếu - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và các phòng ban công ty.

 (Đồng chí Vũ Quang Hưng – Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Điện Biên điều hành hội nghị)
 
(Đồng chí: Phạm Văn Hưng – Đội phó đội Dịch vụ đóng góp tham luận tại hội nghị)

Tại hội nghị sau khi đơn vị đọc báo cáo kết quả SXKD và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đồng chí Vũ Quang Hưng – Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Điện Biên đã phân tích các thuận lợi, khó khăn, làm rõ thêm các nội dung trong báo cáo trước hội nghị, đồng thời cũng trả lời các ý kiến tham luận của người lao động đảm bảo các quyền lợi, điều kiện làm và kế hoạch thực hiện đảm bảo nguồn thu nhập cho CBCNV xí nghiệp.
Sau Báo cáo, kiến nghị và các tham tham luận trên tình thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, đồng chí Từ Lê Hiếu – Phó Giám đốc công ty đã có những chỉ đạo và trả lời các kiến nghị của Xí nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công việc, khai thác và tìm kiếm các loại hình dịch vụ phù hợp với địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh lân cận.

 (Đồng chí Từ Lê Hiếu – Phó Giám đốc Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc. Chỉ đạo hội nghị và trả lời các kiến nghị của người lao động và Xí nghiệp)

Để chúc mừng những thành quả đạt được trong năm 2020, thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 và thành công của Đại Hội, đại diện Công ty Điện lực miền Bắc đã trao quà và chúc tết CBCNV Xí nghiệp, động viên tinh thần để toàn thể Xí nghiệp vững tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 (Đại diện Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc trao quà và chúc tết CBCNV)

 (Chụp ảnh lưu nhiệm sau khi đại hội kết thúc)

Lưu Thái Vương - Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Điện Biên

Gọi điện thoại