Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên đánh giá chất lượng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

19/09/2021 431 Lượt xem
Thực hiện Quyết định số 2197/QĐ-NPSC ngày 08/9/2020 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc Tổ chức thực hiện xây dựng Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. 

Từ ngày 14 đến 16/9/2021, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên đã được Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ khoa học và Công nghệ (BoA) cùng Tổ Thí nghiệm - Tự động hóa Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã thực hiện đánh giá từ xa về cơ sở vật chất, hệ thống hồ sơ quản lý chất lượng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

  Nhân viên phòng thử nghiệm chuẩn bị tiến hành phép thử DCL

Sau 3 ngày thực hiện đánh giá các chuẩn mực cùng 55 phép thử theo quy định, kết quả đoàn đánh giá kết luận phòng thí nghiệm - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nhân sự được đào tạo và có kỹ năng thử nghiệm trên các sản phẩm của ngành Điện lực. Thiết bị được trang bị đầy đủ và có bằng chứng hiệu chuẩn.

Trong quá trình đánh giá, Đoàn cũng chỉ ra một số điểm không phù hợp phải thực hiện hành động khắc phục và các khuyến nghị cần lưu ý để cải tiến, hoàn thiện thêm hệ thống.

Thay mặt đơn vị được đánh giá, ông Vũ Quang Hưng - Giám đốc Xí nghiệp đã cảm ơn các ý kiến của đoàn chuyên gia đồng thời tiếp thu và hứa sẽ tổ chức khắc phục ngay các điểm chưa phù hợp và các khuyến nghị, để đơn vị sớm được công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas trong thời gian tới. 


Video đo Po MBA 

Bùi Hoàng Long - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên

Gọi điện thoại