Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6

27/06/2022 52 Lượt xem
Năm 2022, ngày Môi trường thế giới 5/6 được phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hoà với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Thông điệp này tiếp tục nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tạo động lực cho các nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng một trái đất tốt hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Thực hiện văn bản số 1109/NPSC-KTAT ngày 09/6/2022 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022.


Ngày 21/6/2022, Giám đốc và Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng tổ chức vệ sinh môi trường khu vực phòng làm việc và xung quanh trụ sở Xí nghiệp. Hưởng ứng hoạt động này toàn bộ CBCNV của Xí nghiệp đã tham gia thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, vệ sinh khuôn viên và lau dọn phòng làm việc…

  
CBCNV tham gia hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

Hoạt động này được Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng tổ chức thường niên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi CBCNV đối với môi trường chung. Xây dựng lối sống bền vững, hài hoà với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi đoàn thể góp phần tạo nên một Trái đất xanh, sạch, đẹp.

 Tăng Khánh Nhân – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng

Gọi điện thoại