Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

17/01/2022 227 Lượt xem
Ngày 12/01/2022 tại hội trường Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh (XNDVĐL Bắc Ninh) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đại diện ban lãnh đạo, tổ chức công đoàn và các phòng ban có liên quan theo phân công. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên thực hiện theo dõi và chỉ đạo hội nghị từ xa.

 
CBCNV tham gia hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021 được đánh giá là năm khó khăn của Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Bắc Ninh. Tuy nhiên, với sự đoàn kết nhất trí cao, Xí nghiệp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, các chỉ tiêu đến cuối năm cơ bản đạt và vượt mức kế hoạch cụ thể :
 - Công tác thí nghiệm: thí nghiệm định kỳ 629 trạm/631 máy biến áp, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. 
 - Công tác Tư vấn Thiết kế : Năm 2021 đã thực hiện Thiết kế được 20 Dự án với tổng mức đầu tư 259 tỷ so với tổng mức đầu tư 2020 (511 tỷ đồng) đạt 50,7%, 
- Công tác sửa chữa máy biến áp: Năm 2021 sửa chữa được 140 máy biến áp (Bắc Ninh 70 máy; Hưng Yên 9 máy; Lạng Sơn 21 máy, Bắc Giang 13 máy, Nghệ An 11 máy, Lai Châu 16 máy) với tổng giá trị sửa chữa 16,2 tỷ đồng tăng 137% so với năm 2020. 
- Công tác Xây lắp điện : Trong năm thực hiện thi công được 4 công trình sửa chữa lớn, trên địa bàn huyện Yên Phong, Tiên Du và thành phố Bắc Ninh với tổng giá trị xây lắp 4,7 tỷ đồng tăng 202,3 % so với năm 2020. 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe các báo cáo về: Tình hình trích nộp và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng lao động, nội quy, các quy định, quy chế của công ty liên quan đến người lao động tại Xí nghiệp, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của CBCNV trong Xí nghệp đối với lãnh đạo công ty dịch vụ Điện lực Miền Bắc về thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Sau khi nghe báo cáo, đại diện các phòng/đội đã trình bày tham luận, đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và một số tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

 
Đội Tư Vấn-Thiết Kế trình bày tham luận

 
Tổ Thí Nghiệm trình bày tham luận

 
Cán bộ an toàn chuyên trách trình bày tham luận

Hội nghị Người lao động Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh là hoạt động thường niên, nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh Doanh, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Đồng thời, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Bắc Ninh nói riêng và công ty dịch vụ Điện lực Miền Bắc nói chung ngày càng phát triển bền vững.

 Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh

Gọi điện thoại