Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh nâng cao công tác truyền thông

29/11/2022 194 Lượt xem
Vừa qua, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công nhân viên phụ trách truyền thông trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Hoạt động này nhằm góp phần từng bước xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông nhằm trang bị cho cán bộ trực tiếp làm công tác truyền thông kỹ năng xử lý tài liệu thành tác phẩm báo chí, kỹ năng chụp ảnh, phổ biến các
công cụ truyền thông mới hiệu quả: Website, fanpage, youtube, tiktok... phục vụ công việc. 
 
Thông qua tập huấn, từng bước xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông xí nghiệp chuyên nghiệp, bản lĩnh.

Tổng công ty cho biết, đây là hoạt động trong chương trình đẩy mạnh truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2022. Hoạt động này nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, từng bước rèn luyện kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động truyền thông của đơn vị cho cán bộ làm công tác tuyên truyền của các công ty thuộc Tổng công ty.
  1.    Hình ảnh lớp học

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm xử lý thông tin báo chí; làm chủ truyền thông đa phương tiện, phương pháp quản lý các cổng, trang thông tin điện tử... qua đó góp phần thu hút người đọc; đáp ứng yêu cầu truyền thông Tổng công ty. Đặc biệt, thông qua tập huấn, từng bước xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông trong Tổng công ty chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Tạ Quang Thành - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh


Gọi điện thoại