Tin tức nội bộ

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC BẮC NINH ĐỌC LỜI THỀ THỰC HIỆN VĂN HÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2021

19/04/2021 175 Lượt xem
Với mục tiêu: Góp phần đẩy lùi tai nạn lao động, tăng năng suất và thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty. Tạo ra môi trường lao động tốt tại đơn vị, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho người lao động an tâm sản xuất, cuộc sống vật chất ổn định.

Ngày 16/4/2021, các cán bộ công nhân viên Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Bắc Ninh đọc “LỜI THỀ” thực hiện văn hóa an toàn lao động theo đúng các chỉ đạo của EVNNPC.

 
Ông Nguyễn Văn Nam – phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh phát động tại buổi lễ

Ông Nguyễn Nguyễn Văn Nam - phó Giám đốc Xí nghiệp lên phát biểu chỉ đạo và phát động " Tiếp tục Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021” trong Xí nghiệp dịch vụ điện lực Bắc Ninh. Văn hóa an toàn lao động được hiểu là văn hóa mà ở đó quyền được hưởng một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của người lao động được các ngành, các cấp coi trọng. Đó là văn hóa mà nguyên tắc phòng ngừa được đặt lên hàng đầu. Đồng thời đã nhấn mạnh mục đích của chương trình nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, chấp hành một cách tự giác, đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của đơn vị, nêu cao ý thức tự bảo vệ mình của người lao động.
 
                    Đội Thiết Kế – đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động
 
Phòng tổng hợp – đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động
 
Tổ thí Nghiệm – đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động

Tổ sửa chữa – đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động
 
Đội Xây lắp – đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động
 
>
Toàn cảnh buổi lễ phát động
 
Qua Lễ phát động lãnh đạo và các CBCNV Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh đã tuyên thề thực hiện 5 điều để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động:

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ.
2. Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống điện.
3. Luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc.
4. Từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động.
5. Tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ,  bảo vệ Hành lang an toàn lưới điện cao áp, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân.
             
Theo đó, Công ty trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động; huấn luyện sát hạch định kỳ hàng năm, huấn luyện đột xuất và chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Tổ, Đội triển khai thực hiện văn hóa an toàn lao động.

Xây dựng văn hoá an toàn lao động là chương trình có quy mô lớn, được tổ chức và triển khai đồng bộ trong toàn Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc, đóng góp vào sự phát triển bền vững cho Công ty, đem lại lợi ích cho gia đình CBCNV và lợi ích cho toàn xã hội.

                                                   Tạ Quang Thành – Xí Nghiệp Dịch vụ Bắc Ninh

Gọi điện thoại