Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Kạn và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng tham gia học tập kinh nghiệm tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh

13/06/2022 194 Lượt xem
Căn cứ văn bản số 987/NPSC-TCHC, ngày 26/5/2022 của Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác sản xuất kinh doanh.

Ngày 09/6/2022 Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Kạn và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc giữa các Xí nghiệp đã cùng trao đổi trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ như: Công tác An toàn lao động; công tác tư vấn thiết kế; công tác tài chính kế toán; công tác TCHC; công tác Đảng; Công đoàn…
 CBCNV các đơn vị trao đổi kinh nghiệm trong công tác SXKD

Qua buổi học tập kinh nghiệm này, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Kạn và Cao Bằng đã học hỏi, trao đổi thông tin hoạt động chuyên môn từ đó đúc rút ra nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính kế toán cũng như các loại hình SXKD khác của Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh.  

Đây là dịp để các Xí nghiệp trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần đoàn kết giữa các Xí nghiệp, cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra góp phần xây dựng Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc ngày càng vững mạnh!
 
Ông Dương Kim Hoàng - Giám đốc XNDVĐL Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt

 Đặng Đình Hải – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Kạn

Gọi điện thoại