Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang về đích mục tiêu Sản xuất kinh doanh năm 2021

27/11/2021 72 Lượt xem
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện nhiều ổ dịch mới. Thực hiện chỉ đạo của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang (XNDVĐL Bắc Giang) đã triển khai các nội dung tuyên truyền tới cán bộ công nhân viên (CBCNV) duy trì nghiêm túc các biện pháp cơ bản về phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, kiểm tra thân nhiệt đối với CBCNV đến cơ quan làm việc cũng như khách hàng đến giao dịch; chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo phương án đã xây dựng với từng cấp độ diễn biến dịch bệnh tại đơn vị, địa phương.

Tiếp đó, Xí nghiệp đã chỉ đạo các phòng, Đội chuyên môn phối hợp với các điện lực và PC Bắc Giang lập phương án kết hợp lịch cắt điện trong công tác thí nghiệm định kỳ các TBA để hạn chế tối đa việc cắt điện đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo kế hoạch thí nghiệm định kỳ XNDVĐL Bắc Giang đã đạt 875/940 trạm đạt tỉ lệ 91,9% đồng thời với lịch cắt điện đó Xí nghiệp đã phối hợp với PC Bắc Giang thực hiện khối lượng định kỳ của năm 2022. 
  
Nhân viên thí nghiệm thí nghiệm định kỳ tại hiện trường

Công tác Tư vấn thiết kế với đội ngũ lao động trẻ, có trình độ, nhiệt huyết trong công việc, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tư vấn khảo sát thiết kế các dự án ĐTXD năm 2021 do Tổng công ty giao, kết quả năm 2021 doanh thu tư vấn thiết kế 04 công trình, giá trị 2.194,8tr vượt kế hoạch Công ty giao. 
 
Nhân viên thiết kế thực hiện khảo sát và định tuyến tại hiện trường

Ngoài ra trong công tác Tư vấn thiết kế còn đưa ra các giải pháp phục vụ cho chủ đầu tư đảm bảo các mục tiêu: 
- Chống quá tải, giảm tổn thất trên lưới điện trung, hạ thế.
- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực.
- Giảm thiểu chi phí quản lý vận hành.
- Giảm thời gian tìm điểm sự cố của các đội công tác.       
- Tăng lợi nhuận kinh doanh thông qua giảm thời gian mất điện.

Hoàng Vũ Thiện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang

Gọi điện thoại