Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang tổ chức đào tạo bồi huấn công tác nhập liệu

13/06/2022 49 Lượt xem
Để đảm bảo việc nhập dữ liệu trên phần mềm MSM và PMIS cho công tác thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm theo CBM năm 2022 đúng tiến độ. Ngày 08/06/2022 Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang tổ chức buổi đào tạo nội bộ công tác nhập liệu cho CBCNV trong Xí nghiệp.

Tại buổi đào tào tạo hướng dẫn cho tất cả các kỹ năng và những kiến thức cần thiết để có thể thiết lập, vận hành và xử lý khó khăn trong khi vận hành phần mềm MSM và PMIS, tại buổi học các CBCNV được hướng dẫn nhập liệu khai thác tài liệu trên phân hệ, giải đáp và ghi nhận những ý kiến đóng góp của CBCNV vận hành trực tiếp phần mềm tại các đơn vị.
 

                  CBCNV  trao đổi trực tiếp các khó khăn vướng mắc khi triển khai

Trong buổi đào tạo, bên cạnh thông tin đến người tham gia những công việc cần thực hiện còn giúp CBCNV khai thác hiệu quả phân hệ. Buổi bồi huấn giúp cho CBCNV nắm rõ được các nội dung cần thực hiện trên phân hệ MSM và PMIS nhằm giúp thúc đẩy cho công tác sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.

                Tạ Văn Toàn - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang 
Gọi điện thoại