Tin tức nội bộ

Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2022 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn - vệ sinh lao động nơi làm việc”

12/05/2022 144 Lượt xem
Căn cứ Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương (Công văn số 519/KH-BCĐTƯ ngày 04/3/2022); Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Công văn số 1233/EVNNPC-AT ngày 21/3/2022) và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (Công văn số 473/KH-NPSC ngày 25/3/2022)

Ngày 12/5/2022, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19”.

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Xuân Hóa - Phó Giám đốc kỹ thuật Xí nghiệp đã đọc báo cáo Tổng kết công tác ATVSV năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ triển khai công tác ATVSLĐ năm 2022.

Trong Lễ phát động này, lãnh đạo Xí nghiệp và CBCNV đã cùng nhau trao đổi tìm hiểu sâu sắc hơn công tác an toàn vệ sinh lao động. Đưa ra các giải pháp để thực hiện, mỗi CBCNV luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc, tập trung khắc phục các tồn tại khiếm khuyết trong công tác an toàn để đưa ra các biện pháp khắc phục.

Để thể hiện tinh thần quyết tâm, đại diện các Đội sản xuất lên ký giao ước thi đua và đại diện công nhân lên hứa trước toàn thể hội nghị về quán triệt Nghị quyết liên tịch của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Một vài hình ảnh tại Lễ phát động thực hiện văn hóa an toàn lao động:


Đồng chí 
Nguyễn Xuân Hóa - Phó Giám đốc Xí nghiệp đọc báo cáo tổng kết


Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp – Hoàng Tuấn Tú đọc bản cam kết


Đồng chí Đội Trưởng Đội TN&SC tham luận


Đại diện các Đội tại Lễ ký giao ước.
Lời thề văn hóa an toàn lao động.

Nguyễn Văn Hải - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh
Gọi điện thoại