Tin tức nội bộ

Sổ tay văn hóa doanh nghiệp NPSC: Hành trang đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số

21/09/2022 83 Lượt xem
Năm 2022, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) đã ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp (VHDN) của Công ty giai đoạn 2022-2025. Định hướng xây dựng văn hoá NPSC cơ bản sẽ tập trung bám sát mục tiêu chung của EVNNPC giai đoạn 2022-2025 định hướng đến 2030 và xa hơn nữa là tầm nhìn 2045 đó là xây dựng một nền văn hoá mạnh, có bản sắc tiêu biểu cho văn hoá của EVNNPC với tinh thần đổi mới toàn diện về công tác lãnh đạo văn hoá, quản trị thực thi công tác VHDN và thực thi văn hoá để phấn đấu đưa NPSC trở thành một doanh nghiệp số có văn hoá mạnh tiêu biểu của EVNNPC vào năm 2025.

Để thực hiện hiệu quả và thành công chủ đề năm và hướng tới các nội dung VHDN trong giai đoạn 2022-2025, một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông VHDN, trong đó chú trọng việc tuyên truyền các tài liệu VHDN.
 
Cuốn Sổ tay văn hóa doanh nghiệp Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc

Trong những năm qua, các tài liệu VHDN của Tổng Công ty đã được NPSC phổ biến trong toàn Công ty với các hình thức như: Bộ tài liệu văn hóa, cẩm nang văn hóa. Đến năm 2022, NPSC triển khai sử dụng Sổ tay VHDN với mục đích biến sổ tay văn hoá thành 'vũ khí mềm' trong quản trị doanh nghiệp.
 

 CBCNV NPSC cùng trao đổi kiến thức văn hóa doanh nghiệp

Với 02 phiên bản: sổ cầm tay và sổ online tại trang web đào tạo của Công ty bằng cách truy cập vào trang: https://tailieu.npsc.com.vn có nội dung và hình ảnh ấn tượng về Văn hóa NPSC, Sổ tay VHDN NPSC là một trong những hành trang cốt lõi và quan trọng đồng hành với hành trình đổi mới của mỗi CBCNV Công ty và đơn vị thành viên.
 
Sổ tay VHDN NPSC được cập nhật trên website tài liệu nội bộ của đơn vị

Sổ tay văn hóa doanh nghiệp NPSC với hình thức trình bày dễ hiểu, cô đọng các nội dung về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, các chuẩn mực thực thi văn hóa và các nội dung trong quy định ứng xử văn hóa, văn hóa lãnh đạo của EVNNPC và NPSC. Đặc biệt với hình thức lồng ghép hình ảnh về các hoạt động VHDN, hoạt động sản xuất kinh doanh với sắc màu thương hiệu của EVNNPC và NPSC đã truyền cảm hứng cho mỗi CBCNV.

Sổ tay văn hóa doanh nghiệp là hành trang vô cùng quan trọng để toàn thể CBCNV thấm nhuần về văn hóa, các mục tiêu, kỳ vọng về môi trường văn hóa của EVNNPC và NPSC, từ đó mỗi CBCNV sẽ chủ động trau dồi kỹ năng, trình độ, hình thành đội ngũ chuyên nghiệp và đổi mới từ tư duy đến hành động trong hành trình đổi mới.

Phòng Tổ chức hành chính - NPSC

Gọi điện thoại