Tin tức nội bộ

Phóng sự: Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất.

03/08/2022 58 Lượt xem
Phóng sự: Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất.

Ngày 2/8/2022, Chương trình của Sở Khoa học và Công nghệ về mục ứng dụng Khoa học công nghệ vào Sản xuất kinh doanh đã được phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cao bằng. Trong đó nổi bật với phóng sự “Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất”.

Gọi điện thoại