Tin tức nội bộ

Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Xí nghiệp Tư vấn – Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc

01/06/2023 487 Lượt xem
Ngày 31/5/2023, tại Phòng họp tầng 6 – Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Văn Hào - Phó phòng Thiết kế thuộc Xí nghiệp Tư vấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn.

 
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hào 

Theo Quyết định số 988/QĐ-NPSC ngày 26/5/2023 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc bổ nhiệm cán bộ đồng chí Nguyễn Văn Hào - Phó phòng Thiết kế thuộc Xí nghiệp Tư vấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn kể từ ngày 01/06/2023 thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Trao Quyết định và phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty cho biết: Việc điều động, bổ nhiệm tại đơn vị là hết sức ý nghĩa và quan trọng trong thời gian này, nhằm giúp đơn vị củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt để tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Xí nghiệp Tư vấn đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra, đánh giá cao năng lực công tác của đồng chí Nguyễn Văn Hào, đồng chí đã trải qua nhiều năm công tác tại Xí nghiệp Tư vấn, có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí được đánh giá là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý; luôn chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
 


Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Nguyễn Văn Hào cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Công ty đã giao nhiệm vụ mới, đồng chí hứa sẽ nỗ lực, trau dồi về đạo đức và chuyên môn, đoàn kết cùng tập thể Xí nghiệp Tư vấn tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 
Ông Phạm Tuấn Nam – Chủ tịch Công đoàn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Hào.

Phòng Tổng hợp - Xí nghiệp Tư vấn

Gọi điện thoại