Tin tức nội bộ

Đội Thí nghiệm Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang hoàn thiện Công tác 5S

31/05/2022 85 Lượt xem
Trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động, cùng với dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn và lâm vào tình trạng khủng hoảng. Do vậy, các doanh nghiệp phải áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm. Trong đó, quản trị tinh gọn là một phương pháp rất hữu ích, giúp các doanh nghiệp loại bỏ lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Quản trị tinh gọn bao gồm các công cụ, phương pháp nhỏ khác nhau nhưng 5S được xem là nền tảng của việc áp dụng tinh gọn trong hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp.

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang cũng là một tổ chức doanh nghiệp thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc, với tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng đã tích cực thực hiện 5S để nâng cao năng suất lao động, tạo tinh thần vui tươi, phấn khởi trong CBCNV đơn vị, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn những thiếu xót cần sửa đổi kịp thời để đảm bảo công tác 5S mang lại hiệu quả cao nhất.

Ngày 19 tháng 05 năm 2022 vừa qua, thực hiện kế hoạch công tác thường xuyên, Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc đã cử đoàn công tác kiểm tra các hoạt động của Xí nghiệp trong đó có công tác thực hiện 5S. Trong quá trình kiểm tra đoàn công tác của Công ty với những kỹ năng của mình đã phát hiện và chỉ ra một số những vấn đề tồn tại còn chưa tốt, cần phải hoàn thiện và bổ xung. Nhận biết tác dụng của công tác 5S, trên tinh thần thiếp thu xây dựng, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang nói chung và Đội Thí nghiệm nói riêng đã căn cứ vào nội dung biên bản kiểm tra, các ý kiến tham gia tận tình của cán bộ trong đoàn công tác của Công ty, đã chỉ đạo khắc phục ngay những thiếu xót trong việc thực hiện 5S. Cụ thể là sắp xếp, dụng cụ, thiết bị… đảm bảo mỹ quan, thay thế các tên nhãn hiệu còn sai quy cách… 

Cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp rất biết ơn và cảm ơn những góp ý tận tình, khách quan của đoàn công tác Công ty, từ đây Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang nói chung và Đội thí nghiệm nói riêng sẽ thực hiện duy trì thường xuyên các công việc của mình theo đúng tinh thần 5S.
Xắp xếp lại dụng cụ, công cụ, trang thiết bị tại Đội thí nghiệm XNDVĐL Bắc Giang

Đỗ Văn Huỳnh – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang
Gọi điện thoại