Tin tức nội bộ

Công trình nhỏ, bước tiến lớn

27/06/2022 78 Lượt xem
Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc có tiềm năng lớn phát triển thủy điện, trong những năm qua rất nhiều nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đã được xây dựng, hoạt động hòa chung vào lưới điện Quốc gia. Hơn thế còn rất nhiều dự án thủy điện đang trong quá trình triển khai xây dựng và hoàn thiện.

Là đơn vị dịch vụ Điện lực trực thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đóng  trên địa bàn tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển dịch vụ thí nghiệm khách hàng ngoài, đặc biệt là các khách hàng thủy điện vừa và nhỏ. Tuy nhiên với nhiều yếu tố chủ quan và khách quan nên việc tiếp cận, chiếm lĩnh thị phần thí nghiệm của Xí nghiệp với phân khúc khách hàng thủy điện còn hạn chế. Đó là cũng là trăn trở của Ban Giám đốc, tập thể CBCNV của Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang.

Bằng việc ký kết hợp đồng nguyên tắc – thỏa thuận hợp tác với PCHG trong công tác thí nghiệm khách hàng ngoài ngành, tháng 06/2022 vừa qua, Công trình Nhà máy Thủy điện Suối Chùng (công suất đặt 2x2,5MW, xây dựng tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) là thành quả đầu tiên, mở nút thắt cho Xí nghiệp tiếp cận và tiến chân vào thị phần thí nghiệm các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình của Tổ Thí nghiệm – TĐH và XNDVĐL Lào Cai, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, khích lệ động viên kịp thời của Ban lãnh đạo Xí nghiệp, sự cố gắng và quyết tâm của CBCNV trong đơn vị. Tới nay, công tác thí nghiệm Nhà máy Thủy điện Suối Chùng cơ bản đã hoàn thành. Lực lượng kỹ thuật Xí nghiệp đã nắm bắt và làm chủ thiết bị, hiểu, áp dụng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục thí nghiệm, hiệu chỉnh, đã có thể độc lập đảm đương hoàn thành trọn vẹn các hạng mục thí nghiệm nhà máy thủy điện nhỏ mới xây dựng.
   
Chùm ảnh XNDVĐL Hà Giang thực hiện công tác thí nghiệm tại Nhà máy Thủy điện Suối Chùng:


Thủy điện Suối Chùng có công suất đặt 2x2,5MW phát điện hòa lưới 35kV có thể nói là một công trình nhỏ nhưng với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang có lẽ là một bước tiến lớn. Tin tưởng trong tương lai Xí nghiệp sẽ từng bước tiếp cận và chiếm lĩnh được thị phần thí nghiệm các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và nhiệm vụ được giao, khẳng định mục tiêu “Dịch vụ điện xuất sắc”.

Đội Thí nghiệm – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang.

Gọi điện thoại