Tin tức nội bộ

Công tác phát triển đảng viên tại các đơn vị của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc

23/09/2021 109 Lượt xem
Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 177/CTLT – NPSC - CĐ  ngày 26/01/2021 của Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc: Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Đảng uỷ và Ban Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miện Bắc giao nhiệm vụ cho các Chi bộ trực thuộc làm tốt công tác phát triển Đảng viên cơ sở.

Vừa qua, Chi bộ Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam Định (XNDVĐL Nam Định) và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh (XNDVĐL Bắc Ninh) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2021 cho các quần chúng ưu tú, là những CBCNV đã luôn nỗ lực phấn đấu và có nhiều đóng góp cho các hoạt động chung của Xí nghiệp.

Tại buổi lễ, các đồng chí Bí thư Chi bộ XNDVĐL Nam Định và Bắc Ninh đã trao quyết định và căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Đảng uỷ và Ban Giám đốc Công ty thường xuyên chỉ đạo các chi bộ cần quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 4 Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua, trong đó đặc biệt coi trọng việc có kế hoạch, giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình của từng đơn vị.

Cùng với đó, Đảng uỷ và Ban Giám đốc Công ty liên tục kiểm tra, giám sát đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chi bộ trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả lượng và chất, có cơ cấu hợp lý, cũng như quan tâm công tác phân công các tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong việc bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới.

Một số hình ảnh tại Lễ kết nạp Đảng viên mới

 
Chi bộ thực hiện nghi thức Chào cờ cho buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới.

 
 
Trao Quyết định cho đảng viên mới

 
Lời tuyên thệ của Đảng viên mới trong lễ kết nạp Đảng


Tổ Kinh doanh tổng hợp.

Gọi điện thoại