Tin tức nội bộ

Công đoàn và đoàn viên phát huy hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh

30/11/2023 86 Lượt xem
Trong phong trào thi đua yêu nước, Bác Hồ đã từng nói “Sáng kiến và kinh nghiệm là vốn quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của cải của dân tộc”.

Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo, phát động các hoạt động phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… trong suốt thời gian qua của Ban lãnh đạo Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và Công đoàn các cấp. Qua đó các đơn vị, cán bộ công viên trong Công ty đã tích cực hưởng ứng, đưa ra được nhiều các giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu được công nhận và ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Nhằm nâng cao chất lượng, cải tiến kỹ thuật, điều kiện môi trường làm việc, công cụ lao động, quy trình sản xuất, công việc của chính bản thân, giảm bớt công việc nặng nhọc, nguy hiểm, làm tăng hiệu quả chất lượng công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, ngày 29/11/2023 Ban chấp hành Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang tổ chức buổi học tập chuyên đề, đồng thời đánh giá việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp của đơn vị, đặc biệt là các sáng kiến giải pháp của các đơn vị trong toàn Công ty để áp dụng vào thực tế trong công việc. Trong quá trình đánh giá đã đưa ra được các mặt đã thực hiện được để tiếp tục phát huy, chỉ ra được các tồn tại, chưa quan tâm của tập thể, cá nhân để khắc phục và đặc biệt là nhận thức về tầm quan trọng và giá trị của các sáng kiến.

Quang cảnh buổi học tập

Qua buổi học tập, toàn thể CBCNV nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác và sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo các cấp, quyết tâm nâng cao hơn nữa trong việc học tập, áp dụng các tài liệu, sáng kiến vào công việc và tích cực phát huy các ý tưởng, giải pháp trong công việc, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh phát triển.

BCH Công đoàn CSTV - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang

Gọi điện thoại