Tin tức nội bộ

Chi bộ Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng kết nạp đảng viên mới

18/01/2022 145 Lượt xem
Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Chi bộ Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Đàm Thanh Tú. Chủ trì buổi Lễ có đồng chí Lê Long Xuyên - Bí thư Chi bộ.

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Long Xuyên - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp, phân công nhiệm vụ và quyền hạn cho đảng viên mới Đàm Thanh Tú. Đồng thời, phân công đồng chí Nguyễn Quốc Huy Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục kèm cặp giúp đỡ, đồng chí đảng viên mới trong thời gian 12 tháng dự bị.

Đồng chí Lê Long Xuyên - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Đàm Thanh Tú

Phát biểu chỉ đạo trong buổi Lễ kết nạp, đồng chí Lê Long Xuyên -  Bí thư Chi bộ đã chúc mừng đồng chí Đàm Thanh Tú sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách với sự cố gắng không ngừng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn các đồng chí trong Chi bộ sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc ngày càng phát triển. 

 Đồng chí Đàm Thanh Tú đọc lời Tuyên thệ

Sau khi nhận Quyết định đồng chí đảng viên mới Đàm Thanh Tú đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức của đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, phấn đấu học tập rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức trong Chi bộ.
Buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới diễn ra thành công tốt đẹp. 

Ma Kiên Nghiệp – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Cao Bằng

Gọi điện thoại